Đấu Trường Tearing Saga Online

Game Khác Game Chiến Thuật Turn Based Strategy Đấu Trường Tearing Saga Online.


Thursday January 01, 1970

Thảo luận trong ‘Turn Based Strategy’ bắt đầu bởi shaman_khung

20/2/10.
Trang 19 của 19 trang Player 1: sangtran Player 2: hieutran1411 Trận đầu trong núi cho tuỳ chỉnh sao 2 bên


Thursday January 01, 1970

12/9/20 lúc 10:10 #362.
TearRing Saga Duel card online – sangtran vs hieutran1411 12/09/2020 – Round 1 Có những cú trượt tay rất khó đỡ , 12/9/20 lúc 10:12 #363.
TearRing Saga Duel card online – sangtran vs hieutran1411 12/09/2020 – Round 2 Hải tặc chân ngắn , 12/9/20 lúc 10:53 #364.
Trang 19 của 19 trang Turn Based Strategy Được gửi bởi thành viên: Mới hơn ngày: Search this thread only.
Search this forum only.
Giao diện vB 3.x – Fixed.
Lên&nbspđầu&nbsptrang.

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *