Mọi người cho em hỏi máy XS max em đi mưa về thì không nhận face id nữa, emoji và tự tăng sáng… | Tinh tế

Mọi người cho em hỏi máy XS max em đi mưa về thì không nhận face id nữa

emoji và tự tăng sáng.
vietanhdh21 phút Bình luận: Nhận thông báo Mọi người cho em hỏi máy XS max em đi mưa về thì không nhận face id nữa, emoji và tự tăng sáng khi rọi đèn vẫn hoạt động bình thường.
Liệu face id máy em còn cứu được nữa không hay đứt luôn rồi ạ.
Em cảm ơn.


Thursday January 01, 1970

Báo xấu Bình luận Cá nhân Hi bạn

+ 219 + 87 + 80 + 78 ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng 209 bài đăng + 75

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *