Dien dan choi game co tuong

Dien dan cho game co tuong.

You are not logged in.

#1 2020-09-08 15:01:50

EnriquePen
Member
From: Senegal
Registered: 2020-09-08
Posts: 1

Tại sao Apple không sửa mà lại thay mới


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970


Posted on Thursday January 01, 1970

Tại sao Apple không sửa mà lại thay mới.

Boyhk_206    Nhận thông báo    Tại sao Apple không sửa mà lại thay mới

Theo các bác.
Tại sao khi ta đi bảo hành, .

Apple không sửa chữa cho tiết kiệm chi phí mà lại thay mới nguyên cả cụm

Ví dụ: MacBook chỉ lỗi 1 phím, vẫn có thể tháo và thay riêng 1 phím đó.
Nhưng Apple không làm vậy, mà sẽ thay thay nguyên cả cụm bàn phím, pin, touchbar, topcase.
1 thích    Báo xấu   ßeer Phan             2 Bình luận        ntdieuVIP 10 phút  Bởi vì đó là Apple.

Không phải là Orange hay Banana                doublerickĐẠI BÀNG  Bởi vì con chip T2

tôi nghĩ xuất phát từ chuyện apple muốn 1 mình bán luôn linh kiện.
Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.512  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB