cho anh em xem cái Bphone 86 của ông được không

@Lạc Việt 2020 ơi, cho anh em xem cái Bphone 86 của ông được không.

Tuananhq Bình luận: Nhận thông báo @Lạc Việt 2020 ơi

cho anh em xem cái Bphone 86 của ông được không.
Bfan gì mà kì vậy, .

Nâng bi Bphone cả năm mà thằng nào cũng chỉ có nói bằng mồm “Lúc nào có điều kiện sẽ mua

” thế thì bao giờ Bphone mới khá được 1 thích Báo xấu Kiếm Ca bphone Bình luận Cá nhân Hi bạn.

+ 219 + 87 + 80 + 78 ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng 209 bài đăng + 75