The-Joker Đô chỉ huy đồng tri

Phim ảnh Avengers : EndGame Thiên Hạ Đệ Nhất.

Thảo luận trong ”Phim ảnh” bắt đầu bởi Luka Urushibara

3/12/18.

Bạn muốn villain nào thay thế Thanos sau phase 4 ?

Poll closed 2/5/19.
Doctor Doom.
62 phiếu 39.2%.
Kang The Conqueror.
19 phiếu 12.0%.
Galactus.
42 phiếu 26.6%.
Apocalypse.
13 phiếu 8.2%.
The Beyonder.
13 phiếu 8.2%.
Onslaught.
2 phiếu 1.3%.
The Serpent.
3 phiếu 1.9%.
The Magus.
4 phiếu 2.5%.
Trang 1260 của 1260 trang < Trước 1 1255 1256 1257 1258 1259 1260 hoanghoihai Tả đô đốc. Tham gia ngày: 2/11/06 Bài viết: 10,570 Hyunbo nói: ↑ Có Fun là ok rồi Có hilarous aka cười ỉa nữa hoanghoihai, 8/9/20 lúc 21:59 #25181. The-Joker Đô chỉ huy đồng tri. Tham gia ngày: 14/11/10 Bài viết: 3,816 Nơi ở: Hell https://www.facebook.com/video.php?v=804379533635296 The-Joker, 8/9/20 lúc 22:14 #25182. Người tình hư vô Phó đề hạt. Tham gia ngày: 19/11/17 Bài viết: 261 Nơi ở: Hư vô hoanghoihai nói: ↑ Trang lại chết rồi Ôm bom thôi mà Người tình hư vô, 8/9/20 lúc 22:37 #25183. RickBe Thy Phương Nhi Thảo. Tham gia ngày: 5/11/06 Bài viết: 10,267 Nơi ở: TP. HCM pikeman2 nói: ↑ cùng đạo diễn với Eternals.

Cuối năm nay chiếu chắc Eternals cũng phải có quả long take chứ nhỉ

sao có thể kém cái phim indie được Cắm đầu vào long take cũng vậy, thay vì tập trung cho hành động chỉn tru và ngon vẫn hơn.
Long take mất nhiều công lắm.
RickBe, 9/9/20 lúc 13:26 #25184.
Avenger 2 longtake ngon ghẻ mà , 9/9/20 lúc 14:20 #25185.
hoibideptrai Hữu đô đốc.
Tham gia ngày: 29/4/07 Bài viết: 14,161 long take reke cũng đc hoibideptrai, 9/9/20 lúc 14:49 #25186.
long take nếu thấy làm ấn tượng được thì nên làm, anh em russo làm phim cho M chả thấy long take bao h mà đi làm phim cho netflix thì làm quả long take gần 1/4 phim coi bao phê , 9/9/20 lúc 14:59 #25187.
K”Dash Đô chỉ huy sứ.
Tham gia ngày: 14/1/05 Bài viết: 4,961 Nơi ở: NEST gin-1994 nói: ↑ long take nếu thấy làm ấn tượng được thì nên làm, anh em russo làm phim cho M chả thấy long take bao h mà đi làm phim cho netflix thì làm quả long take gần 1/4 phim coi bao phê A4 cái đoạn 2 bên lao vào giáp lá cà là long take, (mở đầu bằng cảnh Cap chọi cây búa vào Black Dwarf tới lúc 2 vợ chồng Ironman bắn).
Đoạn Ronin cũng là long take.
K”Dash, 9/9/20 lúc 23:53 #25188.

Mấy film SAH có nhiều đoạn đánh nhau longtake bao phê

Bên JL cũng có đoạn mấy cô ở Amazone đánh

10/9/20 lúc 10:01 #25189.
, 10/9/20 lúc 11:52 #25190.
hoanghoihai Tả đô đốc.
Tham gia ngày: 2/11/06 Bài viết: 10,570 Không.
hoanghoihai, 10/9/20 lúc 12:33 #25191.
BI_AN Thiếu úy.
Tham gia ngày: 18/5/08 Bài viết: 7,077 Nơi ở: không biết BI_AN, 10/9/20 lúc 13:53 #25192.
Người tình hư vô Phó đề hạt.
Tham gia ngày: 19/11/17 Bài viết: 261 Nơi ở: Hư vô gin-1994 nói: ↑ View attachment 303662 Hay lắm,cuối năm nay đéo có gì coi Chắc còn mỗi Mandalorian 2 để hóng Người tình hư vô, 10/9/20 lúc 14:05 #25193.
Deepfake xịn vl , 10/9/20 lúc 16:18 #25194.
Trang 1260 của 1260 trang < Trước 1 1255 1256 1257 1258 1259 1260 Tweet. Phim ảnh. Được gửi bởi thành viên: Mới hơn ngày: Search this thread only. Search this forum only. Giao diện vB 3.x - Fixed. Lên&nbspđầu&nbsptrang.